Concerten

Op DV 25 juni 2022 geven we samen met Kleinkoor Kol Sjariem uit Amersfoort uit Engels concert.

Meer informatie volgt nog.